ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบสองภาษา โดยใช้เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 5 ขั้น (5Es) และเทคนิคการสอนภาษาแบบบูรณาการเนื้อหา(CLIL) เรื่องสารบริสุทธิ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวภาธินี รัตนนิลอมร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2563,21:59  อ่าน 1024 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ร่วมกับวิธีการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ชื่ออาจารย์ : นางณัฏฐิวรรณ อำพันธ์ศรี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2561,11:31  อ่าน 2276 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้วิธีการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานในสาระเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอุบลทิพย์ ป้อมโม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2561,08:58  อ่าน 1657 ครั้ง
รายละเอียด..