กลุ่มสายชั้นมัธยมศึกษา

นางวรินทร์ภรณ์ คำมา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสายชั้นมัธยมศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางกรรณิกา เบญจกรรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
เบอร์โทร : 082-1906561
อีเมล์ : alfafa2550@hotmail.com

นางนาถนภา สุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวอุบลทิพย์ ป้อมโม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางศศิเนตร์ กาละวัง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 081-9527939
อีเมล์ : numwan_2622@hotmail.com

นางสาวสุจิตรา สภาวจิตร
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวพรกมล แสงหงษ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายธนัยวัฒน์ ตาจันทร์อินทร์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2


ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายศรายุทธ์ เจริญสุข
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

ว่าที่ ร.ต.ณัฐวุฒิ คำอ้าย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2