ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสายชั้นมัธยมศึกษา

กรรณิกา เบญจกรรณ์
ครู คศ.3 :: ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/1
หัวหน้ากลุ่มสายชั้นมัธยมศึกษา

วรินทร์ภรณ์ คำมา
ครู คศ.2 :: ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

ธนัยวัฒน์ ตาจันทร์อินทร์
ครู คศ.1 :: ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

สัญญา วงษ์ดี
ครูอัตราจ้าง(ภารกิจ) :: ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

สุจิตรา สภาวจิตร
ครู คศ.1 :: ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

ภานุพงษ์ ปิ่นม่วง
ครูอัตราจ้าง :: ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวนิโลบล ปัญญา
ครูอัตราจ้าง :: ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นาถนภา สุวรรณ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

ศศิเนตร กาละวัง
ครู คศ.2 :: ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

ว่าที่ ร.ต.ณัฐวุฒิ คำอ้าย

นายศรายุทธ์ เจริญสุข
ครูอัตราจ้าง::ครูที่ปรึกษาช้น ม.1/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวพรกมล แสงหงษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวอุบลทิพย์ ป้อมโม
ครู คศ.2