ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน
เปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 50) 01 ก.ค. 63
ยินต้อนรับ ท่านรองฯ ฤชากร ใจสันติ (อ่าน 33) 25 มิ.ย. 63
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 43) 23 มิ.ย. 63
ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, สุขศึกษาและพลศึกษา) (อ่าน 52) 19 มิ.ย. 63
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, สุขศึกษาและ (อ่าน 138) 15 มิ.ย. 63
รับสมัครครูอัตราจ้าง(ภาษาไทย) 1 อัตรา วันที่ 8-12 มิถุนายน 2563 ในเวลาราชการ (อ่าน 102) 06 มิ.ย. 63
รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา วันที่ 8-12 มิถุนายน 2563 ในเวลาราชการ (อ่าน 183) 03 มิ.ย. 63
คุณครูเยี่ยมบ้านนักเรียน พร้อมสำรวจการเรียนผ่านDLTV และแจกบทเรียนสำเร็จรูปให้กับนักเรียนทุกคน (อ่าน 76) 29 พ.ค. 63
การรับบทเรียนสำเร็จรูปวันที่ 8-14 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 128) 11 พ.ค. 63
แจ้งให้ผู้ปกครอง นักเรียน ทุกระดับชั้น รับบทเรียนสำเร็จรูป ณ เทศบาลตำบลบ้านกลาง วันที่ 8-14 พ.ค. 63 (อ่าน 361) 07 พ.ค. 63
ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครอง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 กรอกแบบสอบถาม online (อ่าน 30) 08 เม.ย. 63