ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน
คุณครูเยี่ยมบ้านนักเรียน พร้อมสำรวจการเรียนผ่านDLTV และแจกบทเรียนสำเร็จรูปให้กับนักเรียนทุกคน
คุณครูระดับชั้นอนุบาล1-3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทุกท่านได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน พร้อมสำรวจการเรียนผ่านDLTV และแจกบทเรียนสำเร็จรูปรอบที่ 2 ให้กับนักเรียนทุกคน  โดยผู้ปกครองให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือในการดูแลนักเรียนอย่างดียิ่ง
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2563,17:39   อ่าน 61 ครั้ง