ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน
การรับบทเรียนสำเร็จรูปวันที่ 8-14 พฤษภาคม 2563
การรับบทเรียนสำเร็จรูปวันที่ 8-14 พฤษภาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ปกครองให้ความร่วมมือและให้ความสนใจกับการเรียนของบุตรหลานเป็นอย่างดี รวมไปถึงโรงเรียนได้มีการรักษาระยะห่าง และการป้องกันการแพร่เชื่อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อีกด้วย
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2563,07:27   อ่าน 128 ครั้ง