ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน
แจ้งให้ผู้ปกครอง นักเรียน ทุกระดับชั้น รับบทเรียนสำเร็จรูป ณ เทศบาลตำบลบ้านกลาง วันที่ 8-14 พ.ค. 63
แจ้ง ผู้ปกครอง นักเรียน ระดับชั้นอนุบาล1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 เรื่อง "รับบทเรียนสำเร็จรูป ครั้งที่1 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)" 
 
นักเรียนชั้นอนุบาล 1 วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น  
นักเรียนชั้นอนุบาล 2 วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น  
นักเรียนชั้นอนุบาล 3 วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น
 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น
 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น 
 
 ***ทุกระดับชั้นสามารถดูตามตารางนัดหมาย***

โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2563,06:50   อ่าน 361 ครั้ง