ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน
แข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่มโรงเรียน อปท. รายการศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68
โรงเรียนเทศบาล 1 เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่มโรงเรียน อปท. รายการศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชากาศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต4 ต่อไป
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2561,00:00   อ่าน 437 ครั้ง