ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน
ค่ายคุณธรรมนักเรียนมัธยม
โรงเรียนเทศบาล 1 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวน 234 คน ณ สถานปฏิบัติธรรม วัดดอยสัพพัญญู อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (18 กรกฎาคม 2561)
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2561,07:35   อ่าน 173 ครั้ง