ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เผยแพร่ผลงาน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้รายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องการใช้งานโปรแกรม Excel เบื้องต้นของนักเรียนชั้

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้รายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องการใช้งานโปรแกรม Excel เบื้องต้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิค STAD

โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2560,00:00   อ่าน 139 ครั้ง