ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน
กีฬาฟ้า-ขาวเกมส์ 2565 (อ่าน 66) 22 ก.พ. 66
ผลการแข่งขันกีฬาฟ้า-ขาวเกมส์ 2565 (อ่าน 11) 17 ก.พ. 66
ผลการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน (อ่าน 39) 05 ก.พ. 66
งานวันเด็กแห่งชาติ 2566 (อ่าน 38) 14 ม.ค. 66
การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 39) 10 พ.ย. 65
ขอเชิญชมมวยไทยการกุศล เพื่อหารายได้ให้กับนักเรียนที่”เรียนดี มีจิตอาสา แต่ฐานะยากจน”24ก.ย.2565 (อ่าน 46) 15 ก.ย. 65
งานเปิดโลกวิชาการ และแนะแนวการศึกษาต่อ (อ่าน 228) 10 ก.ย. 65
แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 3845) 24 ธ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 3901) 11 พ.ย. 64
รับสมัครนักเรียนห้องเรียน MEP หลักสูตร Mini English Program (อ่าน 3356) 10 พ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 3827) 09 พ.ย. 64
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 3770) 04 พ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งครูอัตราจ้างและผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 4138) 03 พ.ค. 64
รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ วันนี้-30เม.ย.2564 (อ่าน 3834) 21 เม.ย. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ชั้น อ1, ป1, ม1, ทุนกาศึกษา (MEP และทั่วไป) (อ่าน 4057) 20 ม.ค. 64
การเปิดเรียนตามปกติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) (อ่าน 3858) 15 ม.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1MEP และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1MEP และทั่วไป (อ่าน 3968) 14 ม.ค. 64
กำหนดการปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ COVID-19 ฉบับที่ 2 (อ่าน 3880) 08 ม.ค. 64
การปิดสถานศึกษาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) (อ่าน 3783) 04 ม.ค. 64
การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่2/2563 และร่วมจัดทำประชาพิจารณ์การแต่งกายและระเบียบวินัยโรงเรียน (อ่าน 3804) 30 พ.ย. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน Min (อ่าน 6834) 26 ต.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ MEP (ภายนอก) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 6823) 22 ต.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก รอบรับภายใน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที (อ่าน 6829) 19 ต.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบภายใน และตารางสอบคัดเล (อ่าน 6815) 15 ต.ค. 63
เปิดรับสมัครนักเรียน ห้องเรียน Mini English Program(MEP) (อ่าน 6981) 30 ก.ย. 63
พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานฯจำนวน249ทุนและทุนการศึกษา จำนวน32ทุน (อ่าน 6845) 15 ก.ย. 63
โครงการวิจัยและฟัฒนานวตกรรมสื่การสอนแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้เรียนและผู้สอนและเพื่อลดความเหลื่อ (อ่าน 6755) 09 ก.ย. 63
โครงการ 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน (อ่าน 6864) 02 ก.ย. 63
วันแม่แห่งชาติ (อ่าน 6699) 11 ส.ค. 63
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (อ่าน 6732) 28 ก.ค. 63
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 6674) 23 ก.ค. 63
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 6634) 10 ก.ค. 63
กำจัดลูกน้ำยุงลาย - ครูฝ่ายอนามัย (อ่าน 6626) 07 ก.ค. 63
เปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 6846) 01 ก.ค. 63
ยินต้อนรับ ท่านรองฯ ฤชากร ใจสันติ (อ่าน 6856) 25 มิ.ย. 63
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 6879) 23 มิ.ย. 63
ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, สุขศึกษาและพลศึกษา) (อ่าน 6911) 19 มิ.ย. 63
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, สุขศึกษาและ (อ่าน 6941) 15 มิ.ย. 63
รับสมัครครูอัตราจ้าง(ภาษาไทย) 1 อัตรา วันที่ 8-12 มิถุนายน 2563 ในเวลาราชการ (อ่าน 6950) 06 มิ.ย. 63
รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา วันที่ 8-12 มิถุนายน 2563 ในเวลาราชการ (อ่าน 6919) 03 มิ.ย. 63
คุณครูเยี่ยมบ้านนักเรียน พร้อมสำรวจการเรียนผ่านDLTV และแจกบทเรียนสำเร็จรูปให้กับนักเรียนทุกคน (อ่าน 6823) 29 พ.ค. 63
การรับบทเรียนสำเร็จรูปวันที่ 8-14 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 6855) 11 พ.ค. 63
แจ้งให้ผู้ปกครอง นักเรียน ทุกระดับชั้น รับบทเรียนสำเร็จรูป ณ เทศบาลตำบลบ้านกลาง วันที่ 8-14 พ.ค. 63 (อ่าน 7168) 07 พ.ค. 63
ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครอง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 กรอกแบบสอบถาม online (อ่าน 6367) 08 เม.ย. 63