ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
news tb1


TB1school newsWebboard
Topic Date
เกณฑ์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 (451/0) 21 ส.ค. 59
หนังสือราชการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
Education News

ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) จัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง เกี่ยวกับการจัดพื้นที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและมีชีวิตอย่างยั่งยืน โดยมีแบ่งพื้นที่เป็นส่วน ๆ ได้แก่ พื้นที่น้ำ พื้นที่ดินเพื่อเป็นที่นาปลูกข้าว พื้นที่ดินสำหรับปลูกพืชไร่นานาพันธุ์ และที่สำหรับอยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ ในอัตราส่วน 3:3:3:1 เป็นหลักการในการบริหารการจัดการที่ดินและน้ำ เพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

๑. เพื่อสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน

๒. เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และประสบการณ์ในการใช้แหล่งเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน

๓. เพื่อส่งเสริมให้สร้างองค์ความรู้จากแหล่งเรียนรู้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน

๔. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูอย่างหลากหลาย

๕. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ถึงวิถีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้เด็ก เยาวชน และประชาชน

๖. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ เพื่อนำมาใช้ในการเรียนของนักเรียน

โดยศูนย์การเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงได้รับงบประมาณเงินรายได้สนับสนุนจาก เทศบาลตำบลบ้านกลาง ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตามโครงการศูนย์การเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

รับเรื่องร้องเรียน
    กุมภาพันธ์ 2561   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   
Calendar
Not found !
Link
Link