ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติม) ป.6
แบบทดสอบ คอมพิวเตอร์ ป6 ครั้งที่ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 203.44 KB
แท็บริบบอนพื้นฐานใน Excel
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 361.73 KB