ติดต่อเรา
โรงเรียนเทศบาล๑(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง)
104 หมู่ที่ 5 ถนนเชียงใหม่-ฮอด   ตำบลมะขามหลวง  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
เบอร์โทรศัพท์ 0-5331-1784 เบอร์โทรสาร 0-5382-4500


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน