ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนเทศบาล๑(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง)
104 หมู่ที่ 5 ถนนเชียงใหม่-ฮอด   ตำบลมะขามหลวง  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
เบอร์โทรศัพท์ 0-5331-1784


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :