ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
19 ก.ค. 61 ถึง 21 ก.ค. 61 แข่งขันทักษะวิชาการท้องถิ่น ภาคเหนือ เทศบาลนครแม่สอด
15 มิ.ย. 61 วันสุดท้ายส่งรายการแข่งขันทักษะวิชาการ
08 มิ.ย. 61 ประชุมการแข่งขันทักษะวิชาการ ณ อำเภอแส่สอด จังหวัดตาก
30 พ.ค. 61 ต้อนรับการศึกษาดูงานจากโรงเรียน Zhonghua Secondary School ประเทศสิงคโปร์
29 พ.ค. 61 วันวิสาขบูชา
16 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 1/2561
14 พ.ค. 61 วันพืชมงคล