ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 8 คน
ชื่อ-นามสกุล : พัชกิตติ์ อุ่นที (บอส)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : ม.3 รุ่น2
ที่อยู่ : 4 หมู่ 2 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
เบอร์มือถือ : 0972146331
อีเมล์ : bosszawer302@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อธิกรณ์ สมบูรณ์ (บาส)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : ม.3รุ่น1
ที่อยู่ : 125 ม.4 ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เบอร์มือถือ : 0855253179
อีเมล์ : baspaju006@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายอดิศักดิ์ ประพฤติดี (ก๊อต)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 2
ที่อยู่ : 41 ม.1 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
เบอร์มือถือ : 0925160337
อีเมล์ : zoomer556@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐวุฒิ ไชยวรรณ์ (แมค)
ปีที่จบ : 2534   รุ่น :
ที่อยู่ : 281/2 ม.2 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
เบอร์มือถือ : 088-3432435
อีเมล์ : poloman4056@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ณัฎฐวุฒิ ก๋องแดง (แอ๊ท)
ปีที่จบ : 2534   รุ่น :
ที่อยู่ : 48/1 ม.2 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
เบอร์มือถือ : 0819039425
อีเมล์ : sarawuth.pttrm@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : โสภา เรือนแก้ว (ผึ้ง)
ปีที่จบ : -   รุ่น : Don't know!!
ที่อยู่ : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : veepada@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เอกชัย ซาวพา (ต้อม)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 2
ที่อยู่ : 183/2
เบอร์มือถือ : 0866730074
อีเมล์ : tom_wsb_306@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พิชยา กระดาษทอง (น้องกวาง)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 2
ที่อยู่ : 88/1 ม.2 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง
เบอร์มือถือ : 0826285594
อีเมล์ : love_kwang_2009@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม